TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés
Szentes fejlõdése
Az oktatás kialakulása Szentesen
Szentes oktatásügye a kezdetektõl az államosításig
A középiskolák
A gimnáziumi vonal
A mezõgazdasági vonal
Az elemi oktatás
A tanyai iskolák
Az elemi iskolák
Egyéb jellegû, az eleminél magasabb szintû oktatás
Befejezés
Bibliográfia