BEFEJEZÉS

Ennek a szakdolgozatnak a megírásával Szentes oktatásának születését és alakulását kívántam végigkísérni a kezdetektõl napjainkig. A szentesi oktatás szintézisét kívántam elkészíteni, az egyes oktatási intézmények hosszirányú vizsgálatával. Munkám során igyekeztem azt az elképzelést is betartani, hogy keresztmetszeti vizsgálatokra is alkalmas legyen ez a dolgozat. Sajnos a mennyiségi korlátok, valamint az utolsó 30-40 év anyagának rendezetlensége miatt ez csak terv maradt. Így a szakdolgozat záró idõszaka az államosítás lett. A kb. 250 éves idõszak feldolgozása során betekintést nyerhettem a szentesi - és így a magyar - oktatási rendszer változásába. A kutatásom közben eddig számomra is ismeret-len és nagyon érdekes adatok, tények jutottak a tudomásomra a város és oktatásának történetébõl, amelyek összegezve, összegyûjtve eddig még szakirodalomban nem jelentek meg. Örömmel fedeztem fel kutatásom közben olyan iskolák történetét, melyek még ma is állnak és mûködnek, sõt én is diákja voltam nyolc évig. A szakdolgozat elkészítése során számos levéltári kéziratot, könyvet és szakdolgozatot néztem át és használtam fel. A munkámhoz nagyon sok segítséget kaptam Labádi Lajos szentesi fõlevéltárostól, Bodrits István könyvtárostól és konzulensemtõl, dr. Barta László levéltár-igazgatótól. Természetesen még sokan mások is igyekeztek segíteni és jó tanácsokkal ellátni. Ezúton is köszönöm önzetlen segítségüket. A ma emberének is fel kell ismernie, hogy csak egy magasabb szellemi mûveltségû ország tud úrrá lenni a gazdasági nehézségein, és ehhez elengedhetetlennek tartom a múlt kutatását, erényeink és hibáink kritikus vizsgálatát és elemzését a jelenbeli munka megfelelõ hatékonyságának érdekében.