készítette: Barta Lajos
konzulens: dr. Barta László
a szentesi levéltár igazgatója
és dr.Varga Lajos
fõiskolai tanár
Köszönet mindazoknak, akik lehetõvé tették, hogy ez munka létrejöjön, és elérhetõvé váljon az Internet felhasználók számára is.
Külön köszönet barátnõmnek, Pecze Juliannának, aki a html dokumentum létrehozásánál a grammatikai lektorálást végezte.
Az eredeti dolgozat megtalálható a Szentes Városi Könyvtár helytörténeti gyûjteményében és a Szentes Városi Levéltárban.