TIOP 1.2.3

Iskolai e-könyvtárak fejlesztése

Három szentesi általános iskola könyvtárainak együttműködésével közös szolgáltatások kialakítása


A projekt adatai

A pályázati kiírás: TIOP 1.2.3-09/1

 

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – “Tudásexpó Expressz”

A program címe: Iskolai e-könyvtárak fejlesztése

 

Három szentesi általános iskola könyvtárainak együttműködésével közös szolgáltatások kialakítása

A projekt azonosítója: TIOP-1.2.3-09/1-2010-0026
A projekt időtartama: 2010. augusztus 1 – 2011. október 30.
A konzorcium tagjai: Főpályázó:

 

 • Kiss Bálint Református Általános Iskola

További kedvezményezettek:

 • Deák Ferenc Általános Iskola
 • Klauzál Gábor Általános Iskola
A támogatás mértéke: Támogatás összege: 7 999 502 Ft

 

Feladatellátási helyenként:

 • Kiss Bálint Református Általános Iskola: 3 489 534 Ft
 • Deák Ferenc Általános Iskola: 2 254 984 Ft
 • Klauzál Gábor Általános Iskola: 2 254 984 Ft
A támogató szervezetek: Európai Szociális Alap

 

Magyar Állam


Az oldal tetejére

Az oldal tetejére

Alapvető célok

 • Az elsődleges cél a konzorciumi könyvtárak szolgáltatási struktúrájának fejlesztése, átalakítása. A személyes használat mellett a távolról is elérhető szolgáltatások kialakításával a könyvtárat használók számának gyarapodása várható.
 • A fejlesztés egyik célja, hogy egyenlő hozzáférést biztosítson minden tanuló részére. Így a kistelepüléseken élők is elérhetik a kiegészítő szolgáltatásokat, az internet segítségével a könyvtár 24 órán keresztül elérhető lesz, létrehozásra kerül a közös OPAC. Olyan rendszert kívánunk kialakítani, amelyhez a későbbiekben a kistérség többi könyvtára is kapcsolódni tud, illetve az országos rendszerhez való kapcsolódás (Z39.50) is biztosított legyen.
 • Fontos feladat a fiatalok információhoz jutásának, tanulási, továbbképzési terének virtuális és fizikai kialakítása, hogy az oktatás helyétől való távolság ne állhasson a tanulás útjába, az önképzés és élethosszig tartó tanulás folyamatának feltételei meglegyenek a konzorciumi könyvtárakban.
 • Az elkövetkezendő 5 évben a könyvtári szolgáltatásokat rendszeresen használók számát 20-25 %-kal szeretnénk megnövelni.
 • Kiemelt cél az intézményi szintű írásos dokumentumok (könyvek, újságcikkek, fotók, videó-anyagok, jegyzőkönyvek, stb.) digitalizálása, s így internet történő elérhetőségének biztosítása. Javítani kell a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat is és meg kell teremteni az online szolgáltatások feltételeit is.
 • Fontos cél, hogy a digitális írástudás elterjesztésében minél hatékonyabban vegyenek részt a konzorciumi könyvtárak, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ne csak az iskolai, hanem a konzorciumi könyvtárak is elérhetőek legyenek, illetve vonzó szolgáltatást biztosítsanak.
Az oldal tetejére

A konzorcium célja

 • A konzorcium célja, hogy az iskolarendszerű oktatást segítse, biztosítsa az egész életen át tartó tanuláshoz, önképzéshez szükséges feltételeket.
 • Elérhető, hogy egy korszerűbb informatikai struktúra alakuljon ki, biztosítva az intézmények dokumentumaihozó (könyvek, állományok, szakirodalom) történő gyors hozzáférést. Azon tanulók, intézményi dolgozók, akik más képzéseken vagy önképzésen kívánják ismereteiket bővíteni, akár otthonról is 24 órán keresztül hozzáférhessenek a számukra szükséges dokumentumokhoz.
 • Cél, hogy a fogyatékkal élőknek minél szélesebb körű szolgáltatás legyen elérhető.
 • Jelen pályázattal megvalósíthatóvá válik a közös virtuális könyvtár, közös katalógus és elektronikus könyvtár kialakítása. Az együttműködéssel olyan korszerű rendszer jön létre, amelyet önállóan még hosszú ideig egyik könyvtár sem lett volna képes biztosítani, a könyvtári munkafolyamat nagy része elektronikussá válhat. Ez a költséghatékonyságot figyelembe véve, intézményi szerverek telepítésével történne meg. A virtuális könyvtárak – az eddigi korlátozott nyitvatartási idővel szemben – interneten 24 órában hozzáférhetőek lesznek, így a könyvtárhasználók számának jelentős növekedésével számolunk.
 • Az elektronikus dokumentumok kölcsönzése otthonról is megoldhatóvá válhat. A fejlesztéssel jelentősen egyszerűsödik a kistérség kistelepüléseiről bejáró könyvtárhasználók szolgáltatásokhoz való hozzáférése.
Az oldal tetejére

A projekt eredménye

 • A projekt eredményeként jelentősen javulhatna a digitális írástudás feltételrendszere, könnyebbé válhatna a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók információhoz való jutása, segítséget kaphatna az új IT technológia
  népszerűsítése.
 • A felhasználó gépek beszerzésével lehetőség nyílna számítástechnikai, internet használói tanfolyamok szervezésére, megteremtve ezzel a tanulókon, dolgozókon túl egy szélesebb kör számára (szülők) az információhoz, tanulást támogató tartalmakhoz való jobb hozzáférés lehetőségét.
 • A projekt eredményeképpen erősödhet az érintett intézményekben az összetartozás érzése, ezáltal a falvak és városok megtartó ereje is növekedhet.
 • A fejlesztéssel a konzorciumi tagokra – melyhez Szentes és kistérségének további közoktatási intézményei is csatlakozhatnak a későbbiekben – kiterjedő szolgáltatási rendszer alakul ki, közös tudásbázis valósul meg.
Az oldal tetejére

A projekt tevékenysége

 • A projekt tevékenysége során olyan új, összehangolt, egységes hálózat jön létre, mely a résztvevő konzorciumi tagok számára megteremti a virtuális könyvtár kialakítását, a könyvtárhasználók online hozzáférését városi, megyei és országos adatbázisokhoz
Az oldal tetejére
KRÉTA rendszer
Étkezés
Rendőrségi prevenciós csomagok
Pályázat 112
Tájékoztató Szülőknek

Óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység az iskolában

Az intézményben iskolai szociális segítő:
Horváth Anita.

Fogadóóra helye, ideje az iskolában:
kedd: 08.00-10.30
csütörtök: 14.30-16.30

 1. emelet, 14. terem

Bővebben

Tájékoztató

Tájékoztató az etika óra helyett választott hit -és erkölcstan oktatás megszervezéséről:

Tájékoztató

Iskolapszichológiai ellátás

Hétfő:  12:30 - 13:15 -> Fogadóóra (27-es terem)

________________________________________

Idegen nyelvi mérések eredményei
Gyermekutaztatás szabályai

A tragikus veronai buszbaleset után a Kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a jogszabályok szigorítására. A Kabinet azt szeretné elérni, hogy hasonló tragédiák a jövőben ne fordulhassanak elő. A lehetséges szigorításokról a Kormány  ki kívánja kérni a magyar állampolgárok véleményét. Ennek érdekében internetes konzultációt indított az ügyben, amelyet az alábbi linken érhetnek el:

https://konzultacio.kormany.hu/.

Klauzálos Gyermekekért Alapítvány
Tájékoztató a nyári napközis táborról
Megújult iskolánk honlapja

Elkészült formailag megújult honlapunk. Bízunk benne, hogy látogatóink könnyen eligazodnak majd az új oldalon és kérdéseikre remélhetőleg gyorsan választ találnak.

A régi tartalmak folyamatosan átvételre kerülnek a régi weblapról. Amennyiben mégsem talál valamit, korlátozott ideig elérhető az előző változat is az alábbi képre kattintva:

Nemzeti Tehetség Program