TIOP 1.1.1

Multimédiás oktatás korunk iskoláiban

A projekt adatai

A program címe: Multimédiás oktatás korunk iskoláiban
A projekt azonosítója: TIOP 1.1.1-07/1-2008-1178
A projekt időtartama: 2011. január 1 – 2011. november 30.
A pályázaton nyert összeg: 55 910 440 Ft
Kedvezményezettek:

Fő kedvezményezett:

 • Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

Bevont intézmények:

 • Klauzál Gábor Általános Iskola
 • Deák Ferenc Általános Iskola
 • Koszta József Általános Iskola
A támogató szervezetek: Európai Szociális Alap

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Az oldal tetejére

Alapvető célok

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. sz. prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztést támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az un. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésre koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia – támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéshez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

Az oldal tetejére

Részcélok

 • A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciainak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon.
 • A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében,  (Iskolai munkaállomások számának növelése – 10 tanuló/PC)
 • Tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép),
 • A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) legalább 20%-a esetében webalapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása, (Alkalmazás szerver csomag = szerver+ tűzfal+ szünetmentes tápegység+ alkalmazási szintű szerver-szoftver – központi levelezés, fájl-szerver alapoperációs rendszer, központi portál, dokumentumtár stb.)
 • A sajátos nevelési igenyű tanulók – különösen a gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők- integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása.
Az oldal tetejére

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

 • Az elnyert támogatásból a támogatási döntés szerint támogatott eszközök beszerzésére, a pályázatban feltüntetett önkormányzati általános iskolákban való telepítésre; köteles továbbá az eszközök telepítését követően a beruházással érintett pedagógusok részvételét biztosítani az adott feladatellátási helyen a használatba vételhez szükséges felkészítésen.
 • Az általános iskolák kötelesek informatikai stratégiát készíteni.
 • A támogatásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számítva egy éven belül intézményenként legalább egy pedagógus részvételét kell biztosítani az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását, IKT alapú módszertani és a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) használatát elősegítő pedagógus továbbképzésen miden, a pályázatban érintett feladatellátási helyen.
 • A pályázó köteles a beszerzett eszközök beüzemelésének időpontjától az általános iskolák részére rendszergazda szolgáltatást biztosítani /legalább 72 órán belüli hibaelhárítással tanítási időszakban/.
 • A pályázat elnyerését követő egy éven belül feladatellátási helyenként legalább az elnyert tantermi csomagok számának fele mennyiségű bemutató órát tartani a szülők számára.
Az oldal tetejére

Vállalt tevékenységek

 • Továbbképzések a pedagógusok részére,
 • Informatikai stratégia készítése a feladat-ellátási helyenként,
 • Eszközök beszerzése a négy intézményben
  • 32 db tantermi csomag,
  • 95 db iskolai PC csomag,
  • 4 db WIFI csomag,
  • 1 db alkalmazás szerver csomag,
  • 2 db SNI I csomag,
  • 1 db szerver szoftver
 • Eszközök telepítése az önkormányzati fenntartású általános iskolákban,
 • Rendszergazdai szolgáltatás biztosítása,
 • Bemutató órák tartása a szülők számára.
Az oldal tetejére

 

Az oldal tetejére
KRÉTA rendszer
Étkezés
Rendőrségi prevenciós csomagok
Pályázat 112
Tájékoztató Szülőknek

Óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység az iskolában

Az intézményben iskolai szociális segítő:
Horváth Anita.

Fogadóóra helye, ideje az iskolában:
kedd: 08.00-10.30
csütörtök: 14.30-16.30

 1. emelet, 14. terem

Bővebben

Tájékoztató

Tájékoztató az etika óra helyett választott hit -és erkölcstan oktatás megszervezéséről:

Tájékoztató

Iskolapszichológiai ellátás

Hétfő:  12:30 - 13:15 -> Fogadóóra (27-es terem)

________________________________________

Idegen nyelvi mérések eredményei
Gyermekutaztatás szabályai

A tragikus veronai buszbaleset után a Kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a jogszabályok szigorítására. A Kabinet azt szeretné elérni, hogy hasonló tragédiák a jövőben ne fordulhassanak elő. A lehetséges szigorításokról a Kormány  ki kívánja kérni a magyar állampolgárok véleményét. Ennek érdekében internetes konzultációt indított az ügyben, amelyet az alábbi linken érhetnek el:

https://konzultacio.kormany.hu/.

Klauzálos Gyermekekért Alapítvány
Tájékoztató a nyári napközis táborról
Megújult iskolánk honlapja

Elkészült formailag megújult honlapunk. Bízunk benne, hogy látogatóink könnyen eligazodnak majd az új oldalon és kérdéseikre remélhetőleg gyorsan választ találnak.

A régi tartalmak folyamatosan átvételre kerülnek a régi weblapról. Amennyiben mégsem talál valamit, korlátozott ideig elérhető az előző változat is az alábbi képre kattintva:

Nemzeti Tehetség Program