TÁMOP 3.1.4 C

 

Örömmel tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy iskolánk támogatást nyert a TÁMOP 3.1.4.C Innovatív Iskolák fejlesztése pályázati konstrukcióban.

 

Főkedvezményezett: KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

Támogatás összege: 12.000.000 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt időtartama: 2015.május 20 – 2015. október 31.

 

A projektmenedzsment tagjai:

 • Projektmenedzser: Molnárné Szalai Edit
 • Pénzügyi vezető:   Szabics Aranka
 • Szakmai vezető:    Dévay István

 

Alapvető célok:

 • A magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének

elősegítése szaktárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai

kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő pedagógus továbbképzések megvalósításával

 • az idegen nyelvek és az informatika oktatásának fejlesztése,
 • a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítése,
 • a környezeti nevelést, környezet tudatos magatartást megcélzó tanórán kívüli

tevékenységek megerősítése,

 • a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai

nevelés elterjesztését megcélzó tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése.

 

Vállalt tevékenységek:

 

„A”A nevelési-oktatási tevékenységek támogatása az alábbi területeken:

 

1.  a környezeti nevelést, környezet tudatos magatartást szolgáló tanórán

kívüli tevékenységek megvalósítása.

 • Mozdulj Klauzál! Sportnap  (Evezés, íjászat, tenisz, rögbi, kerékpározás, kalandpark….stb)
 • Horgászat Derekegyház Horgásztó

2.  idegen nyelvek tanításának fejlesztése az alábbi tevékenységek megvalósításával:

 • nyelvi vetélkedők,
 • nyelvi témahetek;

3.  informatika tantárgy tanításának  fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása  az alábbi tevékenységek megvalósításával:

 • informatikai szakkör

 

„B” Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban:

 • Tanulmányi eredmény javítása a tanulók – kiemelten a továbbtanulásban

kulcsfontosságú tantárgyak körében megvalósuló – mentorálása révén

 • „Szülők iskolája” –szülőkkel partneri kapcsolat kialakítása. Kirándulás szülők-gyerekek

együtt. Előadás a szülők számára, vetélkedő a tanulók részére.

 • alsó- és felsőtagozat közötti átmeneti programok a szülők bevonásával (történelmi és természettudományos vetélkedők, kirándulás Mártélyra, Geocatching)

 

„C” Egészségfejlesztő– szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók

egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében:

 • Egészséghét a táplálkozás jegyében

– Szarvasi Szilvanapok, minden ami szilva

– Nagykőrös Bonduelle Konzervgyár

– Programok az alma, paprika, paradicsom, tej és szőlő jegyében. Látogatás         almáskertbe, ÁRPÁD AGRÁR ZRT-be, tehenészetbe,szőlészetbe Bokrosra.

– Interaktív előadások az egészség témában

– Egészségnap

– Elsősegély nyújtó tanfolyam pedagógusok számár

„F”  A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés

megvalósítása:

 • 3 db x30  órás akkreditált tanártovábbképzés 31 fő pedagógus részére

Eszközök vásárlása: Költség összesen: 1.800 000 Ft

 

Sszám

ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE (altémánként)

 

1.

“A” Tanórán kívüli – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek

darabszám

 

kerékpár

15

 

gördeszka

9

 

Gyermek horgászfelszerelés egység csomag

10

2.

“A” idegen nyelvi hét

 

projektor

1

 

3D puzzle BIG BEN

1

 

3 D puzzle Statue of Liberty

1

3.

“A” Informatika szakkör

 

Asztali számítógép

8

4.

“B”HH-s gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolában

 

 

GPS etrex 10

2

5.

“C” Egészségfejlesztő iskolai programok

 

7

Hartman elsősegély láda

1

 

Fenntartási kötelezettség:

A pályázó kötelezi magát a projekt eredményeinek fenntartására a projekt zárását követő

5 éves időtartamra. A projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó kötelezettség

körében a pályázó minimum az alábbiaknak kell hogy eleget tegyen:

 • a támogatott projekt keretében a köznevelési intézmények nevelési-oktatási

munkáját kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális, sport, kulturális és civil

szervezetekkel való együttműködését és annak gyakorlati megvalósulását támogató

hálózatot a fenntartási időszak végéig működteti,

 • a jelen pályázat keretében megvalósult nevelési-oktatási  tevékenységeket a

fenntartási időszak végéig szerepelteti a nevelési programjában és

megvalósításukról gondoskodik

 

A projekt előrehaladásával honlapunkat folyamatosan frissítjük.

A projekt keretében megvalósult programok:

 

1. Idegen nyelvi vetélkedő 2015. június 12.

2. Horgászat 2015. június 15.

3. „Szülők Iskolája” 2015.június 16.

4. Iskolai egészségfejlesztési programok alsó tagozat

5. Iskolai egészségfejlesztési programok felső tagozat

6. Mozdulj Klauzál alsó tagozat

7. Mozdulj Klauzál felső tagozat

8. Egészségnap

9. Szakmabemutató foglalkozások

10. Idegennyelvi hét programjai

KRÉTA rendszer
Étkezés
Rendőrségi prevenciós csomagok
Pályázat 112
Tájékoztató Szülőknek

Óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység az iskolában

Az intézményben iskolai szociális segítő:
Horváth Anita.

Fogadóóra helye, ideje az iskolában:
kedd: 08.00-10.30
csütörtök: 14.30-16.30

 1. emelet, 14. terem

Bővebben

Tájékoztató

Tájékoztató az etika óra helyett választott hit -és erkölcstan oktatás megszervezéséről:

Tájékoztató

Iskolapszichológiai ellátás

Hétfő:  12:30 - 13:15 -> Fogadóóra (27-es terem)

________________________________________

Idegen nyelvi mérések eredményei
Gyermekutaztatás szabályai

A tragikus veronai buszbaleset után a Kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a jogszabályok szigorítására. A Kabinet azt szeretné elérni, hogy hasonló tragédiák a jövőben ne fordulhassanak elő. A lehetséges szigorításokról a Kormány  ki kívánja kérni a magyar állampolgárok véleményét. Ennek érdekében internetes konzultációt indított az ügyben, amelyet az alábbi linken érhetnek el:

https://konzultacio.kormany.hu/.

Klauzálos Gyermekekért Alapítvány
Tájékoztató a nyári napközis táborról
Megújult iskolánk honlapja

Elkészült formailag megújult honlapunk. Bízunk benne, hogy látogatóink könnyen eligazodnak majd az új oldalon és kérdéseikre remélhetőleg gyorsan választ találnak.

A régi tartalmak folyamatosan átvételre kerülnek a régi weblapról. Amennyiben mégsem talál valamit, korlátozott ideig elérhető az előző változat is az alábbi képre kattintva:

Nemzeti Tehetség Program