Nyitva tartás:
Hétfõ: 1000 - 1500
Kedd: 1000 - 1500
Szerda: 1100 - 1545
Csütörtök: 800 - 1245
Péntek: 1000 - 1245
Online katalógus

Iskolai e-könyvtárak fejlesztése

Három szentesi általános iskola könyvtárainak együttműködésével közös szolgáltatások kialakítása


A projekt adatai

A pályázati kiírás: TIOP 1.2.3-09/1Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – “Tudásexpó Expressz”
A program címe: Iskolai e-könyvtárak fejlesztéseHárom szentesi általános iskola könyvtárainak együttműködésével közös szolgáltatások kialakítása
A projekt azonosítója: TIOP-1.2.3-09/1-2010-0026
A projekt időtartama: 2010. augusztus 1 - 2011. október 30.
A konzorcium tagjai: Főpályázó:

 • Kiss Bálint Református Általános Iskola

További kedvezményezettek:

 • Deák Ferenc Általános Iskola
 • Klauzál Gábor Általános Iskola
A támogatás mértéke: Támogatás összege: 7 999 502 FtFeladatellátási helyenként:

 • Kiss Bálint Református Általános Iskola: 3 489 534 Ft
 • Deák Ferenc Általános Iskola: 2 254 984 Ft
 • Klauzál Gábor Általános Iskola: 2 254 984 Ft
A támogató szervezetek: Európai Szociális AlapMagyar Állam

Az oldal tetejére

Alapvető célok

 • Az elsődleges cél a konzorciumi könyvtárak szolgáltatási struktúrájának fejlesztése, átalakítása. A személyes használat mellett a távolról is elérhető szolgáltatások kialakításával a könyvtárat használók számának gyarapodása várható.
 • A fejlesztés egyik célja, hogy egyenlő hozzáférést biztosítson minden tanuló részére. Így a kistelepüléseken élők is elérhetik a kiegészítő szolgáltatásokat, az internet segítségével a könyvtár 24 órán keresztül elérhető lesz, létrehozásra kerül a közös OPAC. Olyan rendszert kívánunk kialakítani, amelyhez a későbbiekben a kistérség többi könyvtára is kapcsolódni tud, illetve az országos rendszerhez való kapcsolódás (Z39.50) is biztosított legyen.
 • Fontos feladat a fiatalok információhoz jutásának, tanulási, továbbképzési terének virtuális és fizikai kialakítása, hogy az oktatás helyétől való távolság ne állhasson a tanulás útjába, az önképzés és élethosszig tartó tanulás folyamatának feltételei meglegyenek a konzorciumi könyvtárakban.
 • Az elkövetkezendő 5 évben a könyvtári szolgáltatásokat rendszeresen használók számát 20-25 %-kal szeretnénk megnövelni.
 • Kiemelt cél az intézményi szintű írásos dokumentumok (könyvek, újságcikkek, fotók, videó-anyagok, jegyzőkönyvek, stb.) digitalizálása, s így internet történő elérhetőségének biztosítása. Javítani kell a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat is és meg kell teremteni az online szolgáltatások feltételeit is.
 • Fontos cél, hogy a digitális írástudás elterjesztésében minél hatékonyabban vegyenek részt a konzorciumi könyvtárak, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ne csak az iskolai, hanem a konzorciumi könyvtárak is elérhetőek legyenek, illetve vonzó szolgáltatást biztosítsanak.

A konzorcium célja

 • A konzorcium célja, hogy az iskolarendszerű oktatást segítse, biztosítsa az egész életen át tartó tanuláshoz, önképzéshez szükséges feltételeket.
 • Elérhető, hogy egy korszerűbb informatikai struktúra alakuljon ki, biztosítva az intézmények dokumentumaihoz (könyvek, állományok, szakirodalom) történő gyors hozzáférést. Azon tanulók, intézményi dolgozók, akik más képzéseken vagy önképzésen kívánják ismereteiket bővíteni, akár otthonról is 24 órán keresztül hozzáférhessenek a számukra szükséges dokumentumokhoz.
 • Cél, hogy a fogyatékkal élőknek minél szélesebb körű szolgáltatás legyen elérhető.
 • Jelen pályázattal megvalósíthatóvá válik a közös virtuális könyvtár, közös katalógus és elektronikus könyvtár kialakítása. Az együttműködéssel olyan korszerű rendszer jön létre, amelyet önállóan még hosszú ideig egyik könyvtár sem lett volna képes biztosítani, a könyvtári munkafolyamat nagy része elektronikussá válhat. Ez a költséghatékonyságot figyelembe véve, intézményi szerverek telepítésével történne meg. A virtuális könyvtárak – az eddigi korlátozott nyitvatartási idővel szemben – interneten 24 órában hozzáférhetőek lesznek, így a könyvtárhasználók számának jelentős növekedésével számolunk.
 • Az elektronikus dokumentumok kölcsönzése otthonról is megoldhatóvá válhat. A fejlesztéssel jelentősen egyszerűsödik a kistérség kistelepüléseiről bejáró könyvtárhasználók szolgáltatásokhoz való hozzáférése.

A projekt eredménye

 • A projekt eredményeként jelentősen javulhatna a digitális írástudás feltételrendszere, könnyebbé válhatna a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók információhoz való jutása, segítséget kaphatna az új IT technológia
  népszerűsítése.
 • A felhasználó gépek beszerzésével lehetőség nyílna számítástechnikai, internet használói tanfolyamok szervezésére, megteremtve ezzel a tanulókon, dolgozókon túl egy szélesebb kör számára (szülők) az információhoz, tanulást támogató tartalmakhoz való jobb hozzáférés lehetőségét.
 • A projekt eredményeképpen erősödhet az érintett intézményekben az összetartozás érzése, ezáltal a falvak és városok megtartó ereje is növekedhet.
 • A fejlesztéssel a konzorciumi tagokra – melyhez Szentes és kistérségének további közoktatási intézményei is csatlakozhatnak a későbbiekben – kiterjedő szolgáltatási rendszer alakul ki, közös tudásbázis valósul meg.

A projekt tevékenysége

 • A projekt tevékenysége során olyan új, összehangolt, egységes hálózat jön létre, mely a résztvevő konzorciumi tagok számára megteremti a virtuális könyvtár kialakítását, a könyvtárhasználók online hozzáférését városi, megyei és országos adatbázisokhoz.

Kapcsolat
Klauzál Gábor Általános Iskola
6600 Szentes
Klauzál u. 12-18.
Tel: 63/562-317
E-mail: biroszabo@gmail.com
Könyvtáros: Bíró-Szabó Ágnes