Előző
15. oldal

Kétségtelen, hogy Hugó, Berengár politikáját követve, a magyaroknál keresett segítséget. Hugó csaknem Ugyanazon a napon verte tönkre Novara mellett Burghardt seregét, mint amikor a magyarok nevezetes Sankt Gallen-i kalandja lejátszódott.
A Sankt Gallen-i kaland Csupán epizód a kalandozások történetében, de az első eset, hogy szemtanú elbeszélése bepillantást enged a kalandozók magatartásába: némely nyugati krónikás szörnyeket ábrázoló képével szemben életközelségbe hozva mutatja be, hogy nem voltak sem rosszabbak, sem jobbak a nyugati harcosoknál. Az arany és bor után kutató, a templom oromzatáról lepiszkoló, az evés után csontokkal dobálózó és ittasan birkózó harcosok garázda ifjak voltak, akik mindamellett embersógesen bántak a bolondos Heribert baráttal. Az egykorú szokásokat is felvillantó leírás hadtörténeti szempontból igen becses. Erős fegyelem alatt tartott, percek alatt hadrendbe álló sereget mutat be, amely pihenés
kor gondosan őrzött szekérvárba vonult vissza, vonuláskor pedig előőrssel és hátvéddel fedezte magát. A csapatrészek futárokkal, kürt- és tűzjelekkel tartottak fenn érintkezést egymással. Csakis ilyen szervezettség tette lehetővé, hogy otthonuktól 1000 km-re is elkalandozzanak.

SANKT GALLEN-I KALAND

A Sankt Gallen-i sereg Svábország felégetése után a Rajnán átkelve Rudolf országát, Burgundiát, Elzászt, Lotaringiát és Franciaország végeit pusztította. A Sankt Gallen-i barát ehhez kapcsolódva beszéli el azt a keresztény vágyálmot, hogy Burgundia királyának sikerült a fraxinetumi mórokat és a kalandozó magyarokat egymás ellen uszítania. Fraxinetumba, a Saint Tropez-i öböl felett elterülő hegyi erődbe 890 táján fészkelték be magukat spanyolországi "szerecsenek" és mintegy 80 évig fosztogatták az alpesi utakon áthaladókat. A mór és magyar lovasok állítólag addig vívtak egymással, amíg teljesen kifulladtak, és ekkor a viadalt messziről szemlélő burgund király rájuk csapott, s kit levágott, kit eladott Arles-ban rabszolgának. Ha van Ír valami alapja a történetnek, lehet, hogy más alkalommal zajlott le.