Előző
13. oldal

Verdun vidéke szenvedett a legtöbbet, ahonnan jobbágyokat is vittek magukkal. 920-ban Lombardián keresztül tértek haza, ahol a piacenzai és nogarai panaszok szerint nem "szövetségesek" módjára viselkedtek.
921-ben Árpád fia Tarhos és Bogát harka(?) jelent meg seregével Veronában, akkortájt, amikor Berengár - 915 óta megkoronázott Császár -
ellen hűbérurai összeesküvést szőttek, és Rudolf hurgundiai királyt akarták behívni ellene. A két magyar vezér, kiket Liudprrrnd rexnek titulál, és Berengár legjobb barátainak (amicissimi) mond, bizonyára nem először fordult meg Itáliában a barátsági szerződés megújítására. Berengár hozzájuk folyamodott segítségért, kér a Veronába érkező sereget a Bresciában tanácskozó főurakra kiWclte. Ulrik palotagróf elesctt, Alberik ivreai őrgróf álruhát véve esett magyar fogságba, és vazallusa kastélyához vitette magát, ahol közemberi váltságdíjon váltották ki. Gilbert bergamói grófot viszont a magyarok kiszolgáltatták Berengánnak. Berengár ezt követően a magyarokat a bizánci uralom ellen fellázadt és a capuai hercegséghez csatlakozott Dél-Itáliába üldte melynek Bizánchoz való visszabocsátása érdekében I. Romanosz császár hiába küldött követséget Lamlulf capuai herceghez. 922. február elején lovashad jelent meg Apuliában, és a nép nyilakat vélt látni a levegőégen.
Eközben Rudolf bevonult Paviába, és királlyá koronáztatta magát. A Veronába visszaszorított Berengár újból magyar katonai támogatást kért. 924 márciusában megérkezett a Szalárd vezette had (Szalárd a hasonló nevű bihari falu fekvéséből ítélve a Biharban lakó székelyek vezére lehetett). A vitézek Pavia alá vonultak, s mivel kőfalait bevenni nem tudták, tüzes nyilakkal felgyújtották a várost. A porrá égett város lakói állítólag 8 véka, parázs alól kikapart ezüsttel vásárolták meg a magyar sereg elvonulását. Két hét múlva Berengárt Veronában leszúrták, de a magyar had már úton volt nyugat felé, hogy a Szent Bernát-hágón átkelve Burgundiát pusztítsa. Rudolf király Hugó provence-i királlyal együtt megkísérelte a hegyes vidéken bekeríteni a magyarokat, de kisiklottak a gyűrűből, és Dél-Franciaországot a Pireneusokig dúlták.