Előző
3. oldal

Csupán a régebbi és újabb források alapján próbálom valószínűsíteni, hogy a honfoglaló magyarok egy része földműves és ennek megfelelően többé-kevésbé letelepült lehetett. A termelt növények közül a köles szó az ugor korig követhető, de akkor még hallisztet, illetve vadon termő növények terméséből készült lisztet jelentett. Az összes gabonaneműek közül ez a legrövidebb tenyészidejű (98-112 nap), ezért a nomád népek kedves gabonaneműje. A frissen feltört földben is szépen tenyészett, de másodvetésként is hozott termést. A búza és az árpa neve csuvasos török eredetű, tehát mindenképpen magunkkal hoztuk. Gyulai Ferenc a régészeti magleletek alapján állapította meg, hogy a 10. században a köles fordult elő leggyakrabban, de ezen kívül a vetési búza és az árpa is sokszor feltűnik. Az utóbbival kapcsolatban egyszer érdemes lenne részletesen megvizsgálni a hozzá fűződő, nagyobbrészt elhárító hiedelmeket és ezzel lehet kapcsolatban az Árpád személy-és földrajzi név is. Érdemes megjegyezni, hogy -d kicsinyítőképzős alakja van a kölesnek is (Kölesd földrajzi név), de ilyet nem találunk a szláv eredetű zabbal és rozzsal kapcsolatban. Bálint Csanád tett egy nagyon figyelemreméltó megállapítást, amely szerint a Duna-Tisza köze, a Nyírség, a Mezőföld és a Kisalföld homokos sztyeppéjén a pásztorkodó, katonás-kodó réteg szállt meg, míg a Tiszántúl és Dunántúl vályogos, löszös területein földművelés folyt.
A ma még nagyon szórványos archeológiai magleletek elontásában is fel lehet fedezni azt, hogy az előző területeken a köles, míg az utóbbin sokkal nagyobb mértékben búza, árpa és rozs is előkerül. Az archeobotanika, bár már eddig is ért el kiváló eredményeket, de igazában az ásató régészek figyelme csak az utóbbi évtizedekben irányult a nehezen észrevehető apró magok, polyvák, . szalmatöredékekre. Éppen ezért az elkövetkező években ezen a téren további eredményeket lehet várni.

A belső fejlődésű szavak közül érdemes megemlíteni a földet (föl+d) és a telket, mely a talaj megnevezésének nagy múltú formája. Az eke és szántás kérdésével részletesen foglalkoztam, ezért ennek csak jobbított eredményeire utalok.