1. oldal

Szent István Király legendája

MEGSZÜLETIK SZENT ISTVÁN, A MAGYAROK ELSŐ KIRÁLYA

Taksony nemzette Gézát és Mihályt, Mihály pedig nemzette Szár Lászlót és Vazult, Géza pedig, miután isteni jövendölés előre megmondta, az Úr testet öltésének 969. évében, miképpen Szent István király legendájában meg van írva, Sarolttól Gyula leányától Szent István királyt nemzette. István király több fiat nemzett, közülük egy, Imre nevű fia volt Istennek kedves és az emberek által tisztelt, akinek áldott az emléke. Az isteni akarat kifürkészhetetlen ítélete kiragadta e világból, nehogy a gonoszság megváltoztassa értelmét, és nehogy az álnokság elcsábítsa lelkét, miképpen a Bölcsesség Könyve ír az idő előtti halálról. Hogy tehát ne tegyük azt, amit megtettek, és ne adjuk elő, amit előadtak, hogy tudniillik hány és mennyi erénnyel ékeskedett, és Isten szolgálatában mily buzgó volt Szent Imre herceg, Krisztus hitvallója, annak leírását elhagyjuk. Aki ugyanis ezt tudni akarja, e szent hitvalló legendájából legszentebb viselkedéséről teljes ismeretet nyerhet. Mi inkább azokat törekszünk röviden és összegzően írásba foglalni, amelyeket más szerzők mellőztek.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY HARCA KOPPÁNY HERCEG ELLEN

Szent István király már ifjú korában dicsőséges háborút viselt a vitéz és hatalmas Koppány herceg ellen. Koppány Tar Szerind fia volt, aki Szent István király apja, Géza herceg életében hercegséget viselt. Géza herceg halála után Koppány vérfertőző házasságot akart kötni Szent István király anyjával, meg akarta ölni Szent Istvánt. hercegségét pedig saját hatalma alá akarta vetni. Somogyi herceg volt. Szent István, összehíva előkelőit, Szent Márton hitvalló közbenjárásával az isteni irgalom segítségéért könyörgött.