Egy város, amely büszke értékeire és befogadja, megbecsüli mások alkotásait is.

Szentes Ipari Park-ba már betelepült cégek
( Referencia ) :

 • HUNGERIT Rt
 • KONTAVILL Rt
 • Szentes ÁRPÁD Agrár Rt
 • BAUTHERM Szentes Kft (magyar) tégla- és cserépgyártás
 • FÉMTECHNIKA Kft
 • GANZ Acélszerkezeteket Gyártó Kft
 • HÉJJA Testvérek Kft (magyar) vágóállat feldolgozása, húskészítmények értékesítése
 • IMT FORTIS Kft
 • JUSZTIN és Fia Kft (magyar) hõtermelõ ipari kazánok gyártása
 • KERLICHT Kft
 • SVÉD Ablakgyártó Kft (svéd-magyar) építõipari nyílászárók gyártása, értékesítése
 • Szentes FRIGÓ Kft (magyar) élelmiszeripari termékek hûtõházi tárolása

1999- évi gazdasági eredményeik:

Beruházási érték:

7 MD Ft

Termelési érték:

22 MD Ft

Export arány:

26 %

További befektetõket várunk a még szabadon álló területeink hasznosítására.

Oktatás, munkaerõ

Szentes vonzáskörzete az ország 20 régiója közül az egy fõre esõ GDP alapján a 6. helyen áll, míg az egy fõre jutó külföldi befektetések száma alapján pedig az utolsó.

Ez azt mutatja, hogy jól prosperáló gazdasági környezet, és jól képzett dinamikus munkaerõ áll rendelkezésre.

A város iskoláiban 6000 diák tanul. Több száz felnõtt vesz részt évente a különbözõ át- ill. továbbképzõ oktatásban.

A fõbb középfokú intézetek:

Pollák Antal Mûszaki Szakközépiskola
- Ipari, elektronikai és finommechanikai képzés
- Információ- és számítástechnikai ágazat (Hardver)

Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakiskola.
- Banki, pénzügyi, számviteli ügyintézõ
- Gép- és gyorsíró, idegen nyelvû gyorsíró
- Számítástechnikai- informatikai képzés (Softver)
- Egészségügyi és szociális képesítések

Bartha János Kertészeti Szakközépiskola
- Dísznövény kertész
- Általános kertész
- Baromfihús feldolgozó

Zsoldos Ferenc Szakközépiskola
- Fém-, könnyû-, és építõipari területen, összesen 22 szakmában történik képzés.
- Kereskedelmi eladókat és boltvezetõket képeznek

Horváth Mihály Gimnázium
- Általános humánismeretek oktatása
- Idegen nyelvek oktatása

Valamennyi felsõoktatási fakultás a városunktól 50 km-es körzetben megtalálható.

Különbözõ felnõtt után- és átképzõ intézetek is jelen vannak városunkban.

I N F R A S T R U K T Ú R A

Az Ipari Park területén rendelkezésre álló közmûvek:

 • Elektromos energia
 • Ivóvíz
 • Szennyvíz elvezetés, tisztítás
 • Csapadékvíz elvezetés
 • Közút
 • Vasúti iparvágány
 • Földgáz
 • Telekommunikáció

Egyéb szolgáltatások:

 • Bankok: Teljes körû banki szolgáltatások
 • Biztosítók: Teljes körû biztosítási szolgáltatások
 • Önálló vámudvar, vámhivatal
 • Raktár- és hûtõházak
 • Biztonsági szolgáltatók
 • Pénzügyi és üzleti tanácsadók
 • Szállítmányozó vállalkozók, daruzás
 • Egészségügyi intézmények, 600 ágyas kórház
 • Szállodai lehetõség, camping, éttermek
 • Kulturális és sportolási lehetõségek
 • Termál gyógyfürdõ, sportuszoda

Szentes Város

Közigazgatási területe:

350 km2

Lakosainak száma:

32.500 fõ

Vonzáskörzetében:

50.000 fõ

Vállalkozások száma:

2.073 db

Foglalkoztatottak száma:

16.000 fõ

Munkanélküli ráta:

 8 %

Közlekedés

Közút: Szentes Budapesttõl 150 km-re DK-re fekszik, az M-5 (E75)ös autópályától 35 km-re

Vasút: A régió É-D, és K-Ny-i csomópontjában helyezkedünk el. A pályaudvar az Ipari Park mellett van.

Kikötõ: A Tisza folyón, az Ipari Parktól 5 km-re található

Repülõtér: Szentes város repülõtere kis árú-, és személy szállító gépek fogadására, sportolásra alkalmas.

Hírközlési adótorony: Több, mint 200 m magas adótorony kiválóan alkalmas TV, rádió adásra, ill. reklám-forgalmazásra.

Szentes Ipari Park

 • Összes területe: 120 ha

 • Környezeti állapota jó, zaj-, lég-, talaj-, víz- radioaktív szennyezettség nincs, s a parkba betelepülõknek ezen környezeti adottságokat tiszteletben kell tartaniuk.

  - 45 ha beépíthetõ terület áll rendelkezésre, melybõl min. 1 ha telek igénybe vétele esetén

  - 30 % zöld terület szabadon hagyásával - - 60 % - ban beépíthetõ.

 • Valamennyi közmû a telekhatáron rendelkezésre áll.

 • Kezdõ vállalkozóknak adókedvezményt adunk.

Címünk:

Polgármesteri Hivatal
H 6600. SZENTES
Kossuth tér 6.

Tel: (+36)63-311-190
Fax: (+36)63-313-836

E-mail: szirbiki@mail.datanet.hu