Szentes-Berekhát - S451L5Q199

Objektum jellege :

hamv. sír 

Méret :

H230cm Sz130cm M135cm 

Kora :

kelta 

Kordinátái :

X= 41 + 437,00 Y= 38.5 

Feltárás ideje :

98.05.17. 

 

Kazetta jele :

S451K8A 

Fotójele :

12.4 17.3,4,5,18,26,27,1 

46 m

 

 

 

 

 

0 m

41 Km + 510 m

41 Km + 150 m

 

õskor

kelta

avar, késõ

neolit

szarmata

avar?

neolit?

avar, korai

középkor

bronzkor

avar, középsõ

újkor

egyéb

árok

sír

gödör

oszlophely

ház

egyéb

S451 L5 Q199

Nagyméretû, téglalap alakú, lefelé szélesedõ sírgödörben szórt hamvas kelta temetkezés. A hamvak fõként a felsõ test környékén helyezkednek el, vegyesen beleszórva, a foltszerûen kibontott hamvak között combcsontot, bordákat, hosszú csontokat találtunk. Egy nagyobb és két kisebb foltot sikerült elkülöníteni, a két váll felkar környékén egy - egy foltot, és a felsõ test környéki foltot. A felsõ test környéki folt bal oldalán van az asztrogallosz öv, illetve deréktájon van az S451 L5 Q199 J12-es vas tárgy, ami egy vas ívfibulának tûnik.

A lábrészen négy korongon készült edény látható. Abban a sorrendben mintha itt egy csontváz feküdne, a bal lábnál egy nagyméretû, 23 cm peremátmérõjû, mintegy 40 cm magas, 45 cm széles kihajló peremû biconikus urna van, melyet nyakán és oldalán körbefutó borda díszít. Mellette és részben alatta, egy kisebb méretû, 13 cm peremátmérõjû, 12 cm magas, teljesen ép, kihajlóperemû biconikus urna van. A jobb láb helyén egy 16 cm peremátmérõjû, mintegy 60 cm magas, 30 cm széles biconikus urna van. A két nagy urna a föld nyomásától összeroppant, de teljesen épnek tûnik. Minden darabja megvan, sírba helyezésükkor teljesen épek voltak. A bal térd magasságában egy 28 cm peremátmérõjû, kihajló peremû, lapos tál van. A jobb lábszár helyén pedig feltehetõen birkának a lábszár, gerinc és bordacsontjai vannak, a ízesülések alapján pedig úgy tûnik, mintha egy fél birkát tettek volna a sírba olymódon, hogy a csontok részben megtalálhatók a két nagyobb urna alatt is. A tál peremén szerves anyagmaradványokat figyeltünk meg, amely a kis gömbös szemcsék alapján bõrnek határozható meg.

A sírgödör alján, gyakorlatilag az urnától, egészen fel a hamvak végéig egy fekete, szerves anyagtól származó elszínezõdés figyeltünk meg. A sír bontásakor, és a leletek felszedésekor is végig figyelemmel voltunk arra, hogy valahol látunk e égésnyomokat. Semmiféle, a helyben hamvasztásra utaló nyomokat nem találtunk, láttunk.

S451 L5 Q199 J1
Nagyméretû korongolt urna a bal lábnál.

S451 L5 Q199 J2
Mintegy 12 cm peremátmérõjû, kis fekete urna a két láb között.

S451 L5 Q199 J3
Közel 16 cm átmérõjû, biconikus urna a jobb lábnál.

S451 L5 Q199 J4
Kihajló peremû tál a bal térdnél. A tál pereme részben hiányos és az egész edény rendkívül gyengén feketére égetett.

S451 L5 Q199 J5
Vas birkanyíró olló a bal medence tájékán.

S451 L5 Q199 J6
Bõrhöz tartozó szerves anyag maradványok a tál szélén.

S451 L5 Q199 J7
Lábszár, gerinc és bordamaradványok a jobb láb tájékán. Az ízesülések alapján úgy tûnik, mintha egy állatot, birkát helyeztek volna a sírnak erre a részére.

S451 L5 Q199 J8
Körülbelül 10 cm hosszú vastárgy, feltehetõen vas kés, az olló szára alatt. Az olló hegye egyébként kelet felé néz, nagyjából enyhén srégen keresztbe van a sírban és a jobb oldali szára alatt volt az ollónak a vas kés.

A csomagoláskor együtt csomagoltuk a teljes ollót és a vastárgyat, az 5-ös és a 8-as jelenséget, mert nem tudtuk leválasztani az olló pengéjérõl ezt a vas tárgyat.

S451 L5 Q199 J9
Azonosíthatatlan vasdarabok a hamvak környékérõl.

S451 L5 Q199 J10
Azonosíthatatlan bronzdarabok a hamvak környékérõl.

S451 L5 Q199 J11
Kék bordázott üveg karperec, sárga díszítéssel, a jobb felkarcsont tájékán. A karperec a sírgödör alján feküdt, és a hamvak rá voltak szórva.

S451 L5 Q199 J12
Vasból készült ívfibula a deréktájról.

S451 L5 Q199 J13
Egy feltehetõen ezüst huzalból készített kisméretû fibula, amelynek hátán, a visszahajtott szálból nyolcas alakban meghajtott, hurkokból álló kis dísz van. Mérete mindössze 3 cm hosszú, egy cm széles.

S451 L5 Q199
Eredetileg két üvegkarperece lehetett, a másik teljesen elolvadt.

S451 L5 Q199 J14
Megolvadt üvegdarabok a hamvak közül.

S451 L5 Q199 J11
Az üvegkarperec földben maradt lenyomatán jól látható az alsó kis recék is ki voltak töltve sárga pasztával, azonban ezt a föld leszedte, hozzáragadt. A repedésbõl két üvegszilánk is elõkerült.

S451 L5 Q199 J15
Asztrogallosz öv csuklós tagja, a kerek középen osztott részhez egy kis lapos, enyhén gömbös tag csatlakozik, amelyben van a következõ kerek tagnak a csukló része.

S451 L5 Q199 J16
Nagyméretû vas fibula. Gyönyörûen meg van a háta, és a vastû része, jól látható a visszahajtott kengyel.

S451 L5 Q199 J17
Csüngõ tagok, csüngõ karikával együtt, valószínûleg az öv részlete lehet. Tulajdonképpen egy emberalakot stilizáló kis csüngõ. Konkrétan két darabot tudtunk megfigyelni a kiemelt földrögben, amelynek hátulján azonban bronz olvadék, és úgy tûnik, talán egy másik vas fibula lenne, illetve asztrogallosz övnek a kerek karikatöredéke van még benne.

S451 L5 Q199
A sírban több helyen figyeltünk meg egész vékony szálból hajlított fibula szerû kis tárgyakat, ilyen pl. S451 L5 Q199 J18-as.

S451 L5 Q199 J18
Drótszálból hajlított, kis fibula szerû bronz tárgy.

S451 L5 Q199 J19
Asztrogallosz öv megolvadt maradványai a hamvak alatt és között.

S451 L5 Q199 J20
A jobb váll tájékán apró, vékony szálból hajlított kis fibula szerû bronz tárgyak.